Psychoterapia

Psychoterapia jest to proces zmian. Terapia odkrywa mechanizmy leżące u podstaw zachowań, tworzy miejsce, w którym bezpiecznie można wyrażać niedostępne dotąd myśli i emocje. Psychoterapia jest też nauką szczerości, w znaczeniu najgłębszej szczerości z samym sobą, pozwalającej na bycie sobą takim jakim naprawdę chce się być.

 

W Gabinecie Zmian proponujemy przede wszystkim terapię długoterminową, psychodynamiczną. Jednak w toku naszej pracy stosujemy także inne techniki: psychodramę, podejście poznawczo-behawioralne (CBT) oraz inne. Wierzymy, że tak jak nasi klienci różnią się między sobą tak i my pownniśmy stosować różne techniki pracy.

Prowadzona jest:

  • terapia par
  • terapia indywidualna
  • terapia grupowa dla osób z wybranymi trudnościami

 

Uważamy też, że psychoterapia służy nie tylko leczeniu zaburzeń klinicznych, ale też rozwojowi osobistemu. Umożliwia lepsze porozumienie z bliskimi, współpracownikami, klientami a także prowadzi do wypracowania lepszych mechanizmów radzenia sobie w trudnych życiowo i stresujących sytuacjach.

Koszt pojedyńczej indywidualnej sesji psychoterapeutycznej wynosi 100 złotych

Koszt sesji dla pary wynosi  150 złotych za 80 minut pracy terapeuty, lub 200 złotych za 80 minut pracy dwóch terapeutów (w zależności od tego, czy istnieje konieczność prowadzenia sesji przez dwoje specjalistów)

 

 

Kontakt

Chorzów, ul Katowicka 46/1

730 030 551 - Patryk Goleń
669 883 533 - Urszula Sokalska - Goleń

copyright © 2016 Gabinet Zmian. All rights reserved.