Najczęstsze pytania

Kto może skorzystać z usług Gabinetu Zmian?

Zapraszamy osoby, które potrzebują wsparcia w rozwiązaniu problemów osobistych, chcą wspólnie z kimś przetrwać trudne chwile, poczuć się lepiej wśród innych ludzi oraz dobrze same ze sobą, poznać i zrozumieć siebie, przyjżeć się swoim relacjom z bliskimi (partnerami, rodziną, przyjaciółmi), nabyć nowe umiejętności społeczne, rozwijać się lub po prostu podnieść zadowolenie z życia lub pracy.

Zapraszamy osoby dorosłe, pary i rodziny. Uczestnictwo osób niepełnoletnich wymaga akceptacji rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Czym właściwie jest Psychoterapia?

Psychoterapia jest zbiorem technik pozwalających na dokonywanie zmian w obrębie zachowań, reakcji emocjonalnych i osobowości jednostki, wobec której jest dokonywany proces terapeutyczny. W zależności od potrzeby terapeuta może stosować różnego rodzaju ćwiczenia i aranżować sytuacje mające dostarczyć klientowi (pacjentowi) określonych doświadczeń omawianych w dalszej części terapii. Najczęściej jednak psychoterapia odbywa się w formie rozmów prowadzonych w taki sposób, by doszło do ujawnienia dotychczasowych mechanizmów postępowania oraz schematów myślenia. Podczas tych rozmów odkrywane są przyczyny zaistniałych problemów oraz poszukiwane sposoby ich rozwiązań. Jedno z założeń prowadzonej w Gabinecie Zmian terapii psychodynamicznej głosi, że właśnie to co tkwi w człowieku a jednocześnie jest przed nim głęboko ukryte powoduje występowianie niechcianych objawów i problemów. Poznanie i zrozumienie siebie prowadzi w efekcie do podniesienia jakości życia.

W trakcie terapii zostaje nawiązana specyficzna relacja z psychoterapeutą oparta na zaufaniu i akceptacji. Terapeuta kieruje się dobrem klienta i jest skupiony na jego potrzebach. Jest to postawa przyczyniająca się do rozwoju osobistego i poszerzania samoświadomości również u takich osób, które nie doświadczają żadnych objawów i odczuwają satysfakcję ze swojego życia ale są nastawione na rozwój osobisty.

 

Jakie są rodzaje psychoterapii?

Na świecie istnieje bardzo wiele różnego typu szkół terapeutycznych. W samej Europie akceptację uzyskało kilkadziesiąt róznych form psychoterapii. Jednak przjmując za kryteria czas trwania i adresatów, można je podzielić na:

  • krótkoterminową, gdy odbyć ma się od kilku do kilkudziesięciu spotkań terapeutycznych
  • długoterminową, gdy terapia jest rozłożona na przynajmniej rok czasu
  • indywidualną, gdy spotkania odbywają się w cztery oczy
  • terapię par i rodzinną, gdy na sesję terapeutyczną zaproszana jest rodzina lub osoby żyjące we wspólnym związku
  • grupową gdy spotyka się grupa ludzi dzielących podobny problem

 

Na czym polegają różnice między psychologiem, psychoterapeutą a psychiatrą?

Psycholog i psychiatra mają odmienne przygotowanie zawodowe. Aby zostać psychologiem należy ukończyć studia magisterskie z psychologii. Psycholodzy nie muszą wiązać się zawodowo z jakąkolwiek formą leczenia, lecz mogą pracować w różnych dziedzinach począwszy od działów kadr dużych firm, przez szkolnictwo na medycynie skończywszy. Psychiatra natomiast jest to osoba, która ukończyła studia lekarskie i specjalizację z dziedziny psychiatrii. W przeciwieństwie do psychologa i psychoterapeuty ma on prawo przeprowadzania m.in. farmakoterapii.

Psychoterapeuta musi mieć wykształcenie humanistyczne bądź medyczne a następnie przejść szkolenie na atestowanym kursie psychoterapii. Dodatkowym potwierdzeniem kompetencji psychoterapeuty jest certyfikat psychoterapeutyczny poprzedzony zakończeniem stosownych staży, szeregu superwizji i egzaminem. Psychoterapeuta musi przejść także własny proces terapeutyczny.

 

Jak długo trwa psychoterapia?

Czas trwania psychoterapii zależy od celu jaki sobie postawi klient, jego osobowości i motywacji do pracy nad sobą oraz od modelu terapeutycznego zaproponowanego przez specjalistę. W zależności od tych czynników psychoterapia może trwać od kilku spotkań do kilku lat.

Terapia zostaje zakończona gdy klient wraz z terapeutą dojdą do wniosku, że założone w kontrakcie terapeutycznym cele zostały przez klienta całkowicie lub w zadowalającym stopniu osiągnięte. Wówczas kilka ostatnich sesji jest poświęcanych na zakończenie terapii i proces terapeutyczny zostaje zamnknięty.

 

Co to jest kontrakt psychoterapeutyczny?

Kontrakt to zbiór zasad i ustaleń ustanawianych jeszcze w fazie konsultacji. Są to zasady wiążące obie strony relacji terapeutycznej i obowiązujące przez cały czas trwania procesu terapeutycznego.

 

Czym róznią się poradnictwo i konsultacje od psychoterapii?

Poradnictwo psychologiczne jest zwykle ograniczone w czasie - może trwać jedno do kilku spotkań. Polega na zebraniu informacji o problemie i celu jaki chce osiągnąć klient a jego efektem jest zwykle udzielenie porady lub wskazanie form pomocy odpowiednich w danej sytuacji.

Konsultacje również ograniczają sie do kilku spotkań i służą jak najlepszemu poznaniu klienta i jego problemu. W tym czasie ma miejsce ustalenie kontraktu terapeutycznego oraz celu klienta. Jest to etap konieczny aby terapeuta mógł zaplanować dalsze postępowanie oraz by klient mógł się przekonać, czy da radę wejść w relację z danym terapeutą.

Psychoterapia jest natomiast procesem, w efekcie którego następuje realna zmiana w funkcjonowaniu klienta. W Gabinecie zmian każda osoba przed rozpoczęciem psychoterapii jest poddawana konsultacjom, w czasie których można zdecydować o dalszych formach pomocy.

 

Co to znaczy, że dany psychoterapeuta pracuje "pod superwizją"?

Każda osoba starająca się o certyfikat psychoterapeuty ma obowiązek pracy „pod superwizją” tzn. odbywania konsultacji z psychoterapeutami o dłuższym stażu pracy, posiadającymi certyfikat superwizora. Z superwizji korzystają również doświadczeni terapeuci, ponieważ podnosi ona jakość procesu terapeutycznego. Różne osoby z tym samym problemem mogą postępować w odmienny sposób oraz dostrzegać w nim różne wątki. Omówienie z superwizorem wszystkich opcji ukierunkowuje bądź poszerza zakres możliwych interwencji terapeutycznych.

 

Dlaczego mam korzystać z psychoterapii, skoro sobie radzę ze swoim problemem?

Nikt nie ma obowiązku zgłaszać się po pomoc, jednak warto pamiętać, że problem "zamiatany pod dywan" nie znika. Wiadomo jakie konsekwencje może mieć nie leczone przeziębienie albo jak nieuśnieżony ból potrafi zdezorganizować funkcjonowanie. Podobnie jest z objawami natury psychicznej - pomniejszane i ignorowane prowadzą prędzej czy później do poważnych następstw. Zaniedbanie sfery psychicznej może prowadzić do narastającej frustracji, poczucia utraty kontroli nad życiem, problemów seksualnych, pogorszenia funkcjonowania w pracy oraz w rodzinie, osamotnienia, braku zrozumienia przez otoczenie i innych konsekwencji. Jeżeli ktoś nie potrafi przełamać swojego oporu przed konsultacją ze specjalistą powinien przynajmniej zapewnić sobie dobry kontakt z przyjaciółmi. Wsparcie bliskich nie rozwiąże problemów, jednak ważne jest by w trudnej sytuacji nie pozostawać samym.

 

Kontakt

Chorzów, ul Katowicka 46/1

730 030 551 - Patryk Goleń
669 883 533 - Urszula Sokalska - Goleń

copyright © 2016 Gabinet Zmian. All rights reserved.