Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna.

W gabinecie zmian oferujemy usługi związane z diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W przeciwieństwie do "psychotestów" dostępnych powszechnie w środkach medialnych, diagnostyka psychologiczna w Gabinecie Zmian opiera się o testy atestowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co daje gwarancję rzetelnych wyników opartych o obowiązujące w Polsce normy. Diagnostyka w Gabinecie Zmian dotyczy następujących obszarów:

Diagnoza neuropsychologiczna – dotyczy dzieci od 8 r.ż i dorosłych. Badanie dotyczy uszkodzeń Centralnego Układu Nerwowego w obrębie takich funkcji poznawczych jak pamięć, myślenie, spostrzeganie, koncentracja, ocena funkcjonowania poznawczego; 

Diagnoza ilorazu inteligencji – dotyczy dzieci od 6 r.ż i dorosłych, ocena poziomu ilorazu inteligencji oraz jego jakościowy opis, weryfikacja stopnia upośledzenia intelektualnego oraz zdolności poznawczych. 

Diagnoza osobowości – dotyczy dorosłych po 21 r.ż., ocena cech, typu osobowości, stopnia zaburzenia osobowości i predyspozycji do innych zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego;

Diagnoza funkcjonowania emocjonalnego – dotyczy dzieci i młodzieży do 20 r.ż, ocena ryzyka zaburzeń emocjonalnych, deficytów w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym.

 

Cennik

Dzieci:

  •    Diagnoza inteligencji dzieci 6-16 lat (badanie testem WISC-R i pisemna opinia , czas trwania testu: 2h) :  200zł
  •    Diagnoza neuropsychologiczna dzieci od 8 r.ż (badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia, czas trwania      testu2h) : 200zł
  •    Diagnoza funkcjonowania emocjonalnego (Testy projekcyjne oraz pisemna opinia, czas trwania testu: 2h) : 200zł

 

Dorośli:

  • Diagnoza inteligencji młodzież od 17 r.ż i dorośli (badanie testem WAIS-R i pisemna opinia,  czas trwania testu: 2h) : 200zł
  • Diagnoza osobowości (z wykorzystaniem Testu MMPI-2 i testów projekcyjnych, dwa spotkania) : 250zł
  • Diagnoza neuropsychologiczna (badanie Testem Benton i DUM oraz pisemna opinia,  czas trwania testu: 2h) : 200zł

 

Poradnictwo zawodowe:

 

  • Diagnoza preferencji zawodowych dorośli i młodzież od 15 r.ż ( na podstawie wywiadu oraz wyników testów klient otrzymuje swój profil zawodowy czyli opis predyspozycji i możliwości zawodowych z wykazem konkretnych zawodów i kierunków kształcenia, TOZ Test Osobowości i Zainteresowań, WKP Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji,  czas trwania testu: 2h) : 250zł

 

 

 

 

Kontakt

Chorzów, ul Katowicka 46/1

730 030 551 - Patryk Goleń
669 883 533 - Urszula Sokalska - Goleń

copyright © 2016 Gabinet Zmian. All rights reserved.