Alina Kulisz - Miś

Alina Kulisz - Miś

Nazywam się Alina Kulisz - Miś, jestem specjalistą psychoterapii uzależnień - certyfikat nadany przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończyłam również dwuletnie Studium Dialogu Motywującego i aktualnie jestem w procesie certyfikacji.

Od wielu lat prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób doświadczających uzależnienia(alkohol, narkotyki, hazard i inne) oraz ich bliskich. Moje działania opieram na kilkunastoletnim doświadczeniu uzyskanym w pracy z ludźmi uzależnionymi zarówno w ośrodku stacjonarnym, jak i w poradniach uzależnień. Wierzę, że każdy człowiek posiada w sobie siłę i zasoby umożliwiające mu porzucenie krzywdzących dla siebie i innych przekonań, a także na rozstanie się z nałogiem i destrukcyjnym funkcjonowaniem. Staram się w kontakcie z człowiekiem koncentrować nie tylko na objawach i skutkach jego cierpienia, ale także na źródłach dotykających go problemów. Bliskie jest mi myślenie, że poprzez uzyskanie emocjonalnego dostępu do swoich potrzeb, uczuć czy wartości, każdy może odzyskać wpływ na swoje życie i odnaleźć w nim sens. W swojej pracy patrzę wieloaspektowo na człowieka i jego historię, by jak najpełniej wspierać go w zmianie, rozwoju i szukaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania: „kim jest, jak wygląda jego życie i co chciałby, by się zmieniło”. Jestem przekonana, że w pomaganiu jednym z najistotniejszych czynników jest relacja terapeutyczna, dlatego to na nią kładę szczególny nacisk. W kontakcie z człowiekiem cechuje mnie między innymi zaangażowanie, autentyczność i wrażliwość. Uważam, że poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne do tego, by pozwolić sobie na uzyskanie pomocy, dlatego spotkania odbywają się w atmosferze dyskrecji, troski, szacunku i pełnej akceptacji.

 

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 609971443

 

 

Kontakt

Chorzów, ul Katowicka 46/1

730 030 551 - Patryk Goleń
669 883 533 - Urszula Sokalska - Goleń

copyright © 2016 Gabinet Zmian. All rights reserved.